okt

19

streda o 18:00

Poézia demokracie

Streda / 18.00 / diskusia

Moderuje L. Krajčír, diskutéri J. Roguľová, A. Draganová

Slovo poézia okrem literárneho významu predstavuje vo význame prenesenom aj krásu, čipôvab. Aké sú podoby poézie demokracie? V čom spočíva krása a najmä podstata tohto politicko-spoločenského zriadenia? Odborný moderátor, historik a literárny vedec poukážu na tieto súvislosti formou diskusií, spojených s prezentovaním a výkladom umeleckej tvorby (politickej lyriky / satiry) slovenských spisovateľov 1. pol. 20. storočia, pôsobiacich v období 1. ČSR, považovanej v našom prostredí za prvé demokratické zriadenie. Budú vysvetľovať ich sklamania, kritiku a nápady ako riešiť rôzne výzvy vyskytujúce sa vo vtedajšom demokratickom ovzduší. Počas druhého diskusného večera sa pokúsia nazrieť do zmyslových súradníc Martina Rázusa, ako aj hľadať paralely a väzby so súčasnými problémami demokratického charakteru štátu. „Ostane súčasné Slovensko liberálno-demokratické?“

V spolupráci s A4 organizuje každý mesiac občianske združenie Ladon.