nov

17

štvrtok o 20:00

NU DANCE FEST 2016 / 11.ročník dvojvečer / double bill:

Tomáš Danielsis (SK/AT/DE): Mainly Love

Trans-mediálny portrét, voľne inšpirovaný záznamom rozhovorov so ženami, ktoré boli v detstve sexuálne zneužívané počas detstva, napriek silnej profeministickej téme prekračuje hranicu rodov. Výnimočnosť dielu dodáva jeho vizuálna prezentácia, rovnako ako aj spolupráca so slovenskými umelcami – poetkou Zuzanou Husárovou a hudobníkom Ľubomírom Drakh Panákom.

Michal Habaj, Peter Šu lej, Jana Tereková, Soňa Ferienčíková (SK): GENERÁTOR X – NOVÉ KÓDEXY (derniéra)

Posledná možnosť vidieť Generátora X, virtuálny konštrukt rannoposthumanoidných foriem života, produkt čírej kvality z nehrdzavejúcej ocele vyvinutý v Laboratoires Garnier ako prvý z radu literárnych Übermenschen.Myšlienky a odkazy, ktoré sa nachádzajú v zbierke Generátor X: Nové kódexy (Macsovszky, Habaj. Šulej), odprezentuje premenúvavací stroj prostredníctvom svojich verbálnych (Habaj, Šulej) a nonverbálnych (Ferienčíková, Tereková) hovorcov. Jedinečná kombinácia pohybu a textu komentuje s využitím paródie a sarkazmu svet absurdít, dekadentne sa vysmieva lacnému, ošúchanému a hlúpemu.

Celý program na www.nudancefest.sk

Organizuje Asociácia súčasného tanca

KÚPIŤ VSTUPENKY