nov

27

nedeľa o 18:00

V Palestíne: to EXIST is to RESIST

Kde je Západný breh? A kde je vlastne Palestína? Ako sa ľuďom hospodári, keď im farmu predelia šesťmetrovým múrom? Prečo pijú Palestínčania z plastových téglikov? A je im vôbec dovolené aspoň trošku sa brániť okupácii?

Rozprávanie o svojej ceste po okupovanom Západnom brehu, sprevádzané projekciou vlastných fotografií ponúkne Peťo Tkáč (Brno For Palestine). V lete dva týždne navštevoval spolu s talianskou mierovou organizáciou Casa per la Pace Milano palestínske utečenecké tábory, ľudskoprávne organizácie či farmárov, ktorých postihla výstavba segregačného múru.

Organizuje Iniciatíva za spravodlivý mier na Blízkom východe.

FB EVENT