feb

03

piatok o 20:00

Debris Company: Clear

Piatok / 20.00 / fyzické divadlo / 7 € / študenti 5 €

Text P. Lomnický, réžia J. Vlk, dramaturgia D. Čiripová, choreografia S. Vlčeková, hudba J. Vlk, scénografia J. Ptačin, kostýmy T. Ciller, svetelný dizajn J. Ptačin, J. Vlk, účinkujú M. Prevendarčík, S. Vlčeková, N. Rafaelisová

Existenciálne mystérium

Jedna rozpoltená mysliaca bytosť. Obracia sa k vlastnej filozofii, prehodnocuje vlastnúminulosť, to čo už pozná, to, čo zdá sa mu už samozrejmé, svoje skúsenosti, staré rany, názory na svet, postoje, morálku, aby v sebe objavil nové, pretože niečo mu tu nesedí.

Život a smrť, narodenie a umieranie, lono a hrob. Všetko je navzájom spriaznené – ničenie a tvorenie, plodenie a zabíjanie, slasť a najhlbší žiaľ.

Boh erotiky je zároveň aj bohom smrti. Ale je to zároveň aj boh masky a hry. Alebo je v týchto privátnych hrách niečo, čo svet a jeho hercov objasňuje?

To sú otvorené otázky. Každý človek je bezvýhradne niečo, čo má svoj koniec. Alebo dokonca – každý je NAJVIAC konečnou vecou, ktorá na smetisko patrí.