apr

08

sobota o 18:00

Otázka vôle 06

Sériu zameranú na interdisciplinárne skúmanie otázky vôle zavŕšia umelecký kolektív Anjalika Sagar & Kodwo Eshun (The Otolith Group) a Benjamin Bratton, filozof a expert v geopolitickom dizajne. V kurátorskej koncepcii Borisa Ondreičku realizuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Podujatie sa koná v angličtine, tlmočenie do slovenčiny bude zabezpečené. Viac informácii na www.questionofwill.sk.

Organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti.