apr

25

utorok o 20:00

NU DANCE FEST Nadar Rosano & Prague Pride (IL, CZ): Dogtown, Mr. Gaga SE / IL / DE / NL *

12. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 22. – 29. apríl 2017

Nadar Rosano & Prague Pride (IL, CZ): Dogtown

“Falling sick on a journey / my dream goes wandering / over a field of dried grass.” Matsuo Basho, 1694. V dobe, keď máme strach prehovoriť nahlas, rastie potřeba sa vzoprieť a protestovať, potřeba nájsť iný spôsob, jako sa vyjadriť bez strachu. Každý vie, že nás pomaly nahlodávajú zvnútra, že stanovujú pravidlá toho, čo je zakázané a čo dovolené. Koľko slobody naozaj máme? Dvaja muži sa stretnú a skúmajú, čo je dovolené. Nadar Rosano získal v roku 2015 prestížne izraelské ocenenie Best Artist 2015, Roman Zotov byl nominovaný na cenu Tanečník roka 2016.

Mr. Gaga SE / IL / DE / NL, 2015, 100 min.

Réžia a scenár Tomer Heymann Ohad Naharin, umelecký riaditeľ Batsheva Dance Company, je považovaný za jedného z najvýznamnejších choreografov na svete. Režisér Tomer Heymann nakrúcal tento dokument osem rokov a predkladá nám kombináciu intímnych záberov zo skúšok a rozsiahleho, dosiaľ nezverejneného archívneho materiálu, ako aj tanečných sekvencií vyrážajúcich dych. Príbeh umeleckého génia, ktorý preformuloval jazyk moderného tanca.

Organizuje Asociácia súčasného tanca

Utorok / 20.00 / dvojpredstavenie /tanec + projekcia / 8 € / 7 € predpredaj