apr

27

štvrtok o 20:00

NU DANCE FEST Jasna L. Vinovrski / Public In Private (DE, CR): Staying Alive, Mirjam Sögner (DE): Lara *

12. ročník festivalu súčasného tanca a pohybového divadla / 22. – 29. apríl 2017

Staying Alive s nadhľadom a výnimočných humorom reflektuje otázky hierarchie a kontroly súvisiace s migráciou. Dôležitú úlohu hrá sám I-pad ako osobné technologické zariadenie – stal sa kontrolným agentom tela performerky. Postupne sa telo dostáva do stavu stresu, ktorý pretrváva a rastei počas celého predstavenia. Konštantné vytváranie krehkých a neistých situácii reflektujú myšlienku stavu ohrozenia. Dielo Staying Alive bolo súčasťou finálneho výberu Aerowaves 2016 Platform.

Mirjam Sögner (DE): Lara Koncept, choreografia a interpretácia Mirjam Sögner Lara sa necháva inšpirovať rozpixelovanými pohybovými vzorcami raných počítačových hier pre výskum digitálne menenej fyzikality. Mirjam Sögner transformuje neprirodzené kvality a obrazové chyby digitálnych avatarov do jej vlastného tela, tvoriac tajomný, osobitý hybrid. Imitujúc imitáciu, vytvára telo zdanlivo uväznené v digitálnom svete. Dielo bolo súčasťou finálneho výberu Aerowaves 2016.

Štvrtok / 20.00 / tanec / 8 € / 7 € predpredaj

Organizuje Asociácia súčasného tanca