máj

14

nedeľa o 19:00

Divadlo statického objektu

Aký je význam objektu dnes? V súčasnosti máme čoraz väčšiu požiadavku spektakularity, mnohozmyslovej podnetnosti umeleckého diela. Statický sochársky objekt sa ocitol v úzadí, v priestore hranice medzi nudou a nepotrebnosťou. Nie je však objekt nesúci znaky stabilnej pozície niečím, čo umožňuje odlišný druh interaktivity? Zdieľania vnímaním. Späť k nepremenlivosti! Návrat k miestu! Divadlo statického objektu je nultým vydaním formátu, ktorý sa snaží o rehabilitáciu objektu ako umeleckého média. Vznikol ako snaha využiť divadelnú formu prezentácie ku koncentrovaniu pozornosti na objekty, ktoré sa svojím charakterom performatívnemu spôsobu vymykajú. Objekt sa vo svojej možnej nehybnosti a materialite môže stať reprezentantom kvalít a hodnôt, ktoré nepodliehajú trendom. Divadelnosť je možné presunúť od objektu k subjektu.

Organizujú M.P.M.S.J.K.