máj

24

streda o 18:00

Príbeh 0: Stručná história antropocénu / Lukáš Likavčan

Prezentuje: Lukáš Likavčan

V humanitných aj prírodných vedách je dnes populárna predstava, že žijeme v novej geologickej epoche – antropocéne. Napriek svojej rozšírenosti čelí tento pojem kritike, ktorá poukazuje na to, že za dramatickú environmentálnu degradáciu planéty nemôže ľudstvo ako celok a pri hľadaní skutočných vinníkov ekologickej tragédie preto musíme použiť jemnejšiu optiku. Švédsky historik a politický ekológ A. Malm napríklad upozorňuje, že súčasný stav planetárneho ekosystému je výsledkom pôsobenia špecifického socio-ekonomického aparátu, ktorý v priebehu posledných storočí rozvrhol svoje siete po celej Zemi. V prednáške si ukážeme, ako tento masívny aparát vznikol, ako závisí na živej prírode a ako ju zároveň pretvára a reprodukuje. To nám pomôže naznačiť scenáre post-kapitalistických budúcností, ktoré dnes prichádzajú do úvahy.

Organizuje Príbeh 0