jún

05

pondelok o 20:00

Oberhausen on Tour: Artist Film

Réžia rôzni, 76 min, rôzne jazyky s anglickými titulkami

Medzinárodný festival krátkeho filmu Oberhausen je jedným z najstarších a najdôležitejších svojho druhu. Vyše 60 rokov dáva priestor mladým tvorcom, ktorí sa snažia objavovať nové filmové postupy. Program Artist Film je venovaný umelcom pohybujúcim sa medzi filmovým a výtvarným svetom, odráža súčasný stav mediálneho umenia. Šesť vybraných diel ponúka osobné pohľady na rozpínavosť, krajinu a pamäť, pričom využíva neobyčajnú estetiku a postupy.

V spolupráci s Goetheho inštitútom.