sep

15

piatok o 17:00

Festival OCHOTNÍCI / TO JE ON (Divadlo mladých KALORIK a ELDORADO pri ZUŠ D.Kardoša, Bánovce nad Bebravou)

Piatok / 17.00 / divadlo / 5 € / 3 € / 15 € celý festival / 10 € študent celý festival

Réžia Z. Varhaníková, účinkujú žiačky a žiaci ZUŠ D. Kardoša, hudba T. Tuláček, kostýmy Harmoni n.o.

Veríme, že demokratický vývoj v SR nedopustí progresiu extrémizmu a že aj vyhlásenia plné antisemitizmu budú v dohľadnom období dôvodom na označenie porušovania zákona a veríme, že i my divadelníci prostredníctvom našej divadelnej inscenácie TO JE ON … ( alebo aj nám sa to môže stať ) s témou holokaustu a extrémizmu na Slovensku, kde sme použili v autorskom predstavení konkrétne príbehy, konkrétne listy – žiadosti o milosť pre svoje dieťa, ktoré boli odoslané vtedajšiemu prezidentovi Slovenskej republiky Jozefovi Tisovi. Jeho rozhodnutie vo väčšine prípadov? Zamieta sa ! Veríme, že naše predstavenie bude posolstvom pre súčasnú mladú generáciu na Slovensku. Zároveň bude aj predstavením pre všetkých, aby si spomenuli na to, čo generácie Slovákov v nedávnej minulosti museli zažiť. Chceme poukázať na pravdy z našej minulosti.