sep

20

streda o 20:00

Emerging Artists 2017

Réžia rôzni, DE, 78 min., rôzne jazyky s anglickými titulkami

Emerging Artists je program súčasného experimentálneho filmu a videoartu z Nemecka. Prináša tvorbu ôsmych mladých umelcov, ktorí pracujú s animáciou i abstrakciou a ktorí sa pohybujú na rozhraní umeleckých druhov. Program zostavili AG Kurzfilm (Nemecká asociácia krátkeho filmu) a German Films.