okt

13

piatok o 20:00

PRO-TÉZA 2017 // Divadlo Kámen (CZ): Asi ani záhrada

Účinkujú Z. Brychtová, O. Ježková, K. Suchá, P. Bláha Nejedlý, M. Škorvaga, P. Odo Macháček, kostýmy M. Ptáčková, hudba konkrétna hudba pre konkrétne predstavenie, réžia P. Odo Macháček

„Hudba nemá slúžiť divadlu a divadlo nemá byť sluhom hudby. Ani divadlo ani hudba neprahnú po dominancii.“ Príbeh a koncert o záhradných kráteroch a lietajúcich predmetoch ťažších, než vzduch. Koláž hereckých výstupov a koncertnej hudby v podaní pražského divadelného súboru. Prelínanie ničím neobmedzovaného koncertu a ničím neobmedzovaného divadla. Hudba a divadlo sa technicky neovplyvňujú, prepojenie sa uskutočňuje iba v emocionálnych, estetických a príbuzných rovinách.

Predstavenie bude uvádzané so slovenskými titulkami.

Medzinárodný festival autorského divadla

Pondelok – Piatok / 9.-13.10.2017

Festival autorského divadla predstavuje inovatívne divadelné inscenácie zahraničnej, ale aj domácej scény. V spektre scénických podujatí je unikátny tým, že prináša výhradnetvorbu, ktorá nespracúva cudzie námety, ale pracuje s vlastnými témami a textami.

Festival Pro-téza 2017 podporil ako hlavný partner z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja. Partnermi festivalu sú: Poľský inštitút, České centrum, A4 – priestor súčasnej kultúry.

Organizuje Divadlo SkRAT.