okt

20

piatok o 20:00

BRATISLAVA V POHYBE / Debris Company / Slovensko WOW!

Režisérom a autorom hudby k väčšine inscenácií je Jozef Vlk, ktorý najčastejšie spolupracoval s performermi Martinom Ondriskom, Martinom Piterkom a choreografkou Stanislavou Vlčekovou.

Dejiny sveta a človeka sú dejinami otrasov (J. Patočka). Pády, pohromy nesmerujú ku koncu dejín, ale naopak k jeho pohybom a zmenám. Loď pláva po rozbúrenom mori, potopí sa, ale znova sa vynorí. Situácia, v ktorej sa dnes nachádzame je podobná tej na počiatku dejín. To, čo sa nám zdalo najskôr ako cesta, sa teraz ukazuje ako scestie. Podstata bytia sa čoraz viac a viac vzďaľuje od skutočného poznania. Život sa popiera samým sebou. Konzumná spoločnosť, obdiv samého seba a svojej moci, súťaživosť a neustále premeny nazvané tekutosťou dospeli v 21. storočia do: WOW!.

Na slovenskej scéne je Debris Company ojedinelé zoskupenie zamerané na neverbálne divadlo s presahom do súčasného tanca, performancie, vizuálneho umenia a site specific projektov.