nov

10

piatok o 16:00

Na čo je dnes dobrá filozofia?

Filozofia je známa ako skúmanie najzákladnejších a najvšeobecnejších problémov človeka a sveta. Je intelektuálne náročná, málokedy však prináša priame odpovede. Dá sa zvoliť ako študijný odbor, ale medzi zamestnaniami je pozícia filozofa skôr výnimkou.

Aký význam má filozofia v súčasnej spoločnosti? Mali by mladí ľudia študovať filozofiu? Ako sa dá s filozofiou uplatniť? Odpovede na tieto otázky budú hľadať hostia z akademického prostredia, odborníci na vzdelávanie a úspešní absolventi filozofie.

Organizuje Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.