nov

29

streda o 18:00

Príbeh 0: Nacionalizmus (László Vörös)

Nacionalizmus: agresívny či liberálny? kultúrny či politický? integrujúci či vylučujúci? západný či východný? Tieto a mnohé ďalšie vlastnosti sú bežne pripisované sociálnemu javu, ktorý nazývame „nacionalizmus”.
Aby toho nebolo málo, máme tu ešte aj vlastenectvo (patriotizmus) a šovinizmus, o ktorých niektorí historici a sociálni vedci uvažujú ako variantných javoch nacionalizmu, iní zase ako o javoch sui generis. Čo však máme na mysli, keď hovoríme o vlastenectve, nacionalizme a šovinizme? Na akú realitu, aké postoje a správanie sa ľudí odkazujeme týmito slovami?
V prezentácii sa pokúsim rozpliesť reálie tohoto rôznorodého mnohovrstevného javu, ktorý sa v sociálnej vede aj mimo nej označuje slovom nacionalizmus.

Organizuje Príbeh 0.