dec

01

piatok o 17:00

Medzinárodný literárny festival Novotvar

17.00 / Diskusia

Medzižánrové prepojenia poézie

N. Ružičková, P. Fornayová, Z. Husárová

Moderuje Michal Tallo

18:00 / Básne 2017

Krst zborníka literárnej súťaže

19:00 / Literárny večer

J. N. Srbová (CZ), K. Kucbelová, M. Iljašenko (CZ), Á. F. Sigurdardóttir (ISL), M. Torčík (CZ), Z. Machej (PL) , J. Sokolová

20:45 / performance

Michal Tallo & Nada El: Prežívanie boha

Ja však nie som slobodný vo svojich gestách, vo svojich slovách, záľubách. Nerád o tom hovorím, no je to pravda.

21:00 / Art Debut

Peter Brezňan: Skúsenosti týchto dní (zvierat)

Organizuje OZ Vlna.