dec

02

sobota o 19:00

Gala Art Moves 2017 – OZ Pohyb v Umení

„Tancuj ako nikdy predtým“ je motto súťažnej prehliadky Gala Art Moves 2017.

Mladí umelci zcelého Slovenska mali možnosť sa prihlásiť aprezentovať svoje originálne, nápadité a inovatívne tanečné sóla zaslaním video nahrávky na webovú stránku súťaže, ktoré posúdila porota avybrala desať najlepších interpretačných výkonov. Gala Art Moves je súťažou pôvodných tanečných choreografií súčasného tanca a tanečnéhodivadla v sólových formách. Sólové predstavenia budú hodnotené a ocenené podľa kvality ich výstupu, originality a jedinečnosti prevedenia.

Prvý ročník tanečnej súťaže nám predstaví finalistov súťaže na javisku divadla A4 aponúkne tie najlepšie súťažné sóla. Ambíciou organizátorov je každoročne poskytnúť priestor na sebarealizáciu, prezentáciu, porovnanie interpretačných schopností tanečných umelcov a ohodnotenie ich prínosu pre súčasnú tanečnú scénu.

Organizuje Gala Art Moves.