dec

09

sobota o 18:00

“Bratislavské superštruktúry”

Výstava série fotografií bratislavských nadstavieb, na ktorých autorsky a koncepčne spolupracujú grafická dizajnérka Aurélia Garová a výtvarníčka Deana Kolenčíková.
“Bratislavské superštruktúry” je nielen dokumentáciou tzv. prílepkov či hybridných budov, ale aj ponímaním tohoto fenoménu ako reflexie narúšania verejného priestoru. Projekt je zameraný na architektúru, pričom však nie je odborným architektonickým výskumom. Selekcia vystavených fotografií bude súčasťou plánovanej rovnomennej publikácie.
Realizácia fotografií vznikla s podporou Fondu na podporu umenia.