jan

24

streda o 18:00

43 rokov bratislavského metra

Réžia Lucia Kašová, SK, 17 min., slovensky

Bratislavské metro je legenda, sen a zároveň ukážka neschopnosti komunálnej politiky riešiť dopravu v hlavnom meste. Krátky dokumentárny film o projekte, z ktorého ostal tristometrový tunel, sa snaží hľadať odpovede na otázku, kde sa stala chyba. Po premietaní bude nasledovať diskusia o súčasnej a budúcej dopravnej situácii v Bratislave. Témou budú možnosti odbremenenia bratislavských ciest (napríklad formou pruhov pre autobusy, záchytnými parkoviskami, alebo nadzemnou a podzemnou dopravou), či možnosti MHD v budúcnosti. Diskusie sa zúčastnia primátor Ivo Nesrovnal, bývalý primátor Milan Ftáčnik, Pavel Vlček, prvý generálny riaditeľ spoločnosti Metro Bratislava, a Mikuláš Hrubiško z občianskej iniciatívy Lepšia doprava. Moderátorom diskusie bude Ján Gordulič.