feb

16

piatok o 18:00

Palo Fabuš: Mediácia alebo Živé metafory

Piatok / 18.00 / prednáška / voľný vstup

Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií

Druhá prednáška Pala Fabuša z cyklu Technika a myslenie. Akokoľvek z dnešného pohľadu človeka média sprevádzajú od jeho počiatkov, začína sa o nich v zásade hovoriť a premýšľať až v 20. storočí. K zamysleniu nad ich podstatou človeka núti predovšetkými ich radikálne a neprehliadnuteľné zmnoženie a rozšírenie – t.j. mediatizácia. Dôsledné skúmanie ich povahy a pôvodu nás však privádza nielen k otázke “Čo je to človek?”, ale aj k poznaniu, že média vlastne neexistujú.

Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.