feb

19

pondelok o 18:00

Poézia demokracie / Masaryk

Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú Dušan Kováč, Andrej Findor, Mária Stanková

„Demokracia nie je panovaním, ale prácou k zabezpečeniu spravodlivosti. A spravodlivosť je matematika humanity.“ Tomáš Garrigue Masaryk. Nebol len hlavou Československa, ale v českom a slovenskom priestore aj otcom moderného liberálno-demokratického svetonázoru. Zakorenil idei, ktorých hodnoty dodnes mnohí oceňujeme, bránime, šírime a ktoré našli svoje miesto aj v slovenskej medzivojnovej poézii. Nahliadnime tak do širokého literárno-spoločenského rozmeru fenoménu Masaryka. Poézia demokracie je multižánrový kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórii a literatúre, ktorý cez slovenskú angažovanú poéziu približuje v čase 100. výročia vzniku ČSR a narastania krajnej pravice a krajnej ľavice, význam demokracie, ako doposiaľ najvhodnejšieho spoločenského zriadenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci s o. z. Ladon a Projektom Batyskaf.