mar

23

piatok o 18:00

Ostrovy sedenia-subtílna intervencia

Autorky Danka Tomečková, Maja Štefančíková

Ostrovy sedenia, spolupráca dvoch výtvarníčok Dany Tomečkovej aMaji Štefačíkovej je prvým zpripravovaných podujatí vA4 venovaných výtvarnému umeniu. Hlavné priestory kaviarne budú vmesačných intervaloch prezentovať súčasné umenie vjeho rôznych polohách.

Priestorová intervencia Ostrovy Sedenia, ako zahajujúce podujatie nás prinúti prehodnotiť naše každodenné stereotypy vo vzťahu ku kaviarenskej kultúre, vširšom zábere kstolovaniu vôbec. Jednoduchá práca so sedením, nám umožní nazerať na primárnu funkciu stoličiek astolov vnových súvislostiach.

Projekt odvíjajúci sa v čase, bude mať niekoľko fáz behom mesiaca. Okrem úvodnej performance, si autorky pripravili vtýždňovej pravidelnosti niekoľko zásahov do dispozície priestoru. Tie budú čakať na bežného návštevníka kaviarne aútočiť tak na jeho zaužívane vzorce správania.

Dana Tomečková je výtvarníčka venujúca sa šperku, objektu a inštalácii, zaoberá sa vzťahom tela a priestoru a ich subtílnymi hranicami. Všíma si fenomény, ktoré ťažko vidieť, ale ľahko (po)cítiť.

Maja Štefančíkova používa pre svoje práce rôzne média, reflektuje v nich témy feminizmu, tela, histórie afilmu. Pôsobí ako asistent vateliéri Obraz/Zvuk/Text akontext na katedre multimédií na Vysokej škole výtvarných umení.