apr

13

piatok o 18:00

Palo Fabuš: Zrod počítača z ducha matematiky

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

I keď počítaču obvykle rozumieme ako technickému vynálezu, jeho epochálny význam spočíva skôr v tom, ako roľu hrá v premene ľudského myslenia vôbec. Počítač sa totiž rodí z krízy, v ktorej sa ocitá myslenie v 20. storočí, keď nedokáže nijak univerzálne skĺbiť akt myslenia s tým, čo je myslené. Tým, že počítač tento myšlienkový paradox prakticky zhmotňuje, nás núti zmieriť sa s tým, že myslenie nemusí byť exkluzívne ľudskou záležitosťou.
Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.