apr

16

pondelok o 18:00

Príbeh nula: „The Left to the City“ – Reflexie z aténskych ulíc

Päťdesiat rokov od prvého uverejnenia knihy Henriho Lefebvrea s názvom Právo na mesto sme svedkami toho, ako bol tento termín pohltený rôznymi neoliberálnymi agendami, komunálnymi politikami a konzervatívnymi akademickými urbanistami, ak máme menovať aspoň zopár. V prezentácii, verejnom vyznaní a vizuálnom manifeste sa sociologička a fotografka Myrto Tsilimpounidi bude zaoberať sloganom „právo na mesto“ v snahe hlbšie preskúmať nasledujúce otázky: Koho právo a na aké mesto? Majú mať práva v mestách iba tí správni občania? Je Lefevbreovo „právo na mesto“ stále dôležité pre mestské sociálne hnutia? Pomocou materiálov a príkladov z aténskych nepokojov po roku 2008 budeme maľovať obraz „left to the city“, alebo toho, čo z práva na mesto (v angličtine „right to the city“) zostalo.

Organizuje Príbeh 0.