máj

18

piatok o 22:30

Nová dráma // Marta Poláková, Tomáš Procházka: pODPORa

Piatok / 22.30 / divadlo / 7 € / 5 € študenti
Réžia T. Procházka, dramaturgia M. Poláková, T. Procházka, choreografia M. Poláková, hudobný koncept a supervízia D. Matej, hudba M. Polák, T. Feledi, kostýmy S. Vachálková, scénografia Z. Hudeková, svetelný dizajn a objekty R. Polák, tanec, pohybový materiál a texty B. Janáková, E. Priečková, S. Sviteková, M. Szeghő, A. Štepita

Inscenácia je otvorenou výpoveďou piatich tanečníkov najmladšej generácie, ktorí rozprávajú o svojom strachu, láske, nádeji a snahe udržať si nadhľad.

Lístky si môžete rezervovať na studio12@theatre.sk