máj

18

piatok o 16:00

Stav demokracie na Slovensku

Je demokracia na Slovensku v kríze? Čo vlastne demokracia znamená? Čo môžeme ako filozofi a filozofky robiť?
Cieľom diskusie je prispieť do spoločenskej debaty o súčasnom stave demokracie na Slovensku. V diskusii bude poskytnutý priestor pre stret rôznorodých názorov, ktoré sa týkajú súčasnej spoločensko-politickej situácie a možnosti hľadania ďalších východísk. V diskusii vystúpia Ivan Buraj, Emil Višňovský a Róbert Mihály.

Organizuje Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave.