máj

29

utorok o 18:00

Palo Fabuš: Myslenie počítača

Technika a myslenie – cyklus prednášok z filozofie médií

Predstava, že by bol počítač schopný myslenia, vyvolávala spočiatku skepsu, keďže malo ísť v jeho prípade len o deterministickú mechanizáciu rozumových aktov bez tej náhodilosti, ktorú poznáme z myslenia ľudského. Ukazuje sa však, že si počítač, a to hlavne v podobe digitálneho prostredia, v ktorom sa potýka s náhodilosťou (napr. big data), vytvára špecificky vlastný spôsob myslenia neredukovateľný na to ľudské. Špekulatívne teda možno tvrdiť, že v kontraste s dnes tak populárnymi predstavami bude umelá inteligencia napohľad síce oveľa nudnejšia, než si myslíme, ale v skutočnosti oveľa divnejšia.
Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.