okt

04

štvrtok o 19:00

Novotvar 2018 Medzinárodný literárny festival / Platforma Dni slovenskej literatúry / Literárny večer

vstupné:

Josef Kleindienst (1972, Spittal an der Drau) žije vo Viedni ako slobodný spisovateľ. Študoval filozofiu a divadelnú vedu vo Viedni a Amsterdame. Pracoval ako nemecký lektor v Jemene, pôsobil ako novinár a príležitostne ako herec. Diváci ho vidieť i vo filme Juraja Lehotského Nina (2017). Za svoju tvorbu získal viacero literárnych cien a ocenení. Jeho knihy Bezplatná jazda a V ten deň, keď som pobozkal svoju kaderníčku, zomrelo veľa vtákov vyšli vo viedenskom vydavateľstve Sonderzahl. Jeho krátke prózy vysiela rakúsky rozhlas a bývajú publikované v denníku Standard.

Mária Modrovich (1977) pochádza z  Bratislavy, je absolventkou Filozofickej fakulty UK. V  roku 2011 debutovala zbierkou poviedok Lu  & Mira,  nasledoval krátky román Tichý režim (2013). Jej prozaické a  publicistické texty vyšli v  periodikách na Slovensku, v  USA a  vo Veľkej Británii. Jej tretia kniha Flešbek (2017) patrí medzi finalistov ceny Anasoft litera 2018.

Zofia Bałdyga  (nar. 1987, Varšava) je poľská poetka, bohemistka a prekladateľka. Vydala tri básnické zbierky: Passe-partout (2006), Współgłoski (2010) a Kto kupi tak małe kraje (2017). Vyštudovala južnú a západnú slavistiku na Varšavskej univerzite. Prekladá najnovšiu českú a slovenskú poéziu do poľštiny, sústredí sa predovšetkým na tvorbu autorov narodených v 70. a 80. rokoch. Jej básne v českých prekladoch Ondřeja Zajaca boli publikované časopisecky (Tvar, Psí víno). Štyri roky žila v arménskom Jerevane, v roku 2018 sa presťahovala do Prahy.

Gábor Lanczkor (1981, Stoličný Belehrad) básnik, spisovateľ, hudobník, prekladateľ. Vyštudoval maďarčinu na Univerzite Lóranda Eötvöse v Budapešti. Študoval v Ľubľane, Ríme a Londýne. Doktorát z literárnej komparatistiky získal na Univerzite v Segedíne. Je autorom štyroch zbierok básní a románov, ako aj niekoľkých kníh pre deti. Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Debutoval v roku 2005 zbierkou básní Zdravý rozum, za ktorú získal cenu Attilu Gerécza. Za zbierku Späť do Londýna (2008) bol okrem iného ocenený cenou Györga Faludyho. V roku 2016 získal cenu Attilu Józsefa. Je zároveň členom hudobných projektov Médeiny synovia a Anarchitecture.

Anne Kawala (1980) je francúzska spisovateľka a performerka. Po štúdiách medicíny a biológie vyštudovala École des Beaux Arts de Lyon a okrem výtvarných inštalácií sa venuje písaniu experimentálnej poézie a prózy. Texty chápe ako libretá, ktorých hudobným predvedením je recitácia.

Je autorkou kníh F.aire la Feui\\e (Le clou dans le fer, 2008), Part& (Joca Seria, 2011), Le Cowboy et le poète (L’Attente 2011), De la rose et du renard, leurs couleurs et odeurs (cipM, IFs Beyrouth / Saïda 2012) a Le déficit indispensable (screwball) (Al Dante 2016), ktorý bol preložený aj do angličtiny a  vyšiel pod názvom Screwball (the indispensable lack) (Canarium Books, 2017).

Jana Micenková   (1980, Košice) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru v Prešove a následne FAMU v Prahe, odbor scenáristika a dramaturgia. V roku 2013 založila v Prahe nezávislý divadelný súbor Nekroteatro,  kde dodnes pôsobí ako dramatička a režisérka. Za svoju divadelnú hru Nekrogames získala Cenu slovenského literárneho fondu za najlepší dramatický text 2013; a taktiež cenu pre mladých dramatikov VEJK AP 2012. Za poviedku s názvom Nekrogames získala prémiu v súťaži Poviedka 2012. Za text novely Najkrajšie roky získala cenu poroty v literárnej súťaži DEBUT 2012. Momentálne pracuje na scenári k svojmu debutovému filmu s názvom Babičke. Zbierka poviedok Sladký život (2017), ktorá bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2018, je jej debutom.

Mária Ferenčuhová (1975) je filmová bádateľka, prekladateľka a poetka. Vyštudovala filmovú scenáristiku a dramaturgiu, postgraduálne dejiny a teóriu filmu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Z francúzštiny prekladá prózu, poéziu aj odbornú literatúru. Vydala štyri knihy poézie, Skryté titulky (2003), Princíp neistoty (2008), Ohrozený druh (2012) a Imunita (2016). Je autorkou vedeckej monografie Odložený čas. Filmové pramene, historiografia, dokumentárny film (2009) a spoluautorkou a editorkou kníh Dokumentárny film v krajinách V4 (2014) a Nový slovenský film (2015, s Katarínou Mišíkovou).

vstupné: