mar

27

streda o 18:00

Palo Fabuš: Ľahké prechody a kokpit skutočnosti

vstupné: vstup voľný

Po dlhšej prestávke ďalšie pokračovanie prednáškového cyklu o filozofii médií Technika a myslenie.

Technika bývala v modernej dobe oddeľovaná od myslenia podobne, ako si mapa držala esenciálny odstup od územia. Dnes už ale nemožno naďalej prehliadať, že sa technológie, ktoré nás obklopujú, a myslenie, ku ktorému inklinujeme, vzájomne utvárajú. Že od seba nie sú len neoddeliteľné, ale že si pri extrémnom zrýchlení alebo spomalení ich vzájomného pôsobenia aj nerozlíšiteľné. Tvoria jednu rovinu, jedno rozhranie – akýsi kokpit skutočnosti, do ktorého deň čo deň usadáme, a v ktorom prebývame ako kopiloti našich životov.
Palo Fabuš študoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu. Je šéfredaktorom časopisu Umělec a dlhodobo sa zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu.

vstupné: vstup voľný