apr

02

utorok o 18:00

Odkazy: Hana Gregorová a ženské práva

vstupné: vstup voľný

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD.
Spisovateľka Hana Gregorová už pred vyše sto rokmi žiadala zrovnoprávniť slovenské ženy s mužmi, vytvoriť im vhodné podmienky pre vzdelávanie a tak podporiť ich verejné angažovanie.
Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

vstupné: vstup voľný