máj

22

streda o 19:00

Odkazy: M. R. Štefánik a idea humanizmu

vstupné: vstup voľný

Milan Rastislav Štefánik zanechal po sebe v básňach, prejavoch a listoch silný odkaz pre nadchádzajúce generácie. Ich spoločným znakom je humanizmus ako základ spravodlivého fungovania spoločnosti.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

FACEBOOK EVENT

vstupné: vstup voľný