máj

30

štvrtok o 18:00

Mesto ako politikum #10

vstupné: vstup voľný

Dramaturgia Bohdan Smieška

Mesto ako politikum #10

Čo predstavujú prísľuby “dobrého mesta” v ére nezvratného poškodzovania životného prostredia?

Je známe, že mestá sú najväčším spúšťačom klimatických zmien. Podľa odhadov vyprodukujú až 75 % celosvetových emisií CO2. Rastúce globálne teploty zvyšujú, okrem iného, aj počet extrémnych poveternostných javov ako sú povodne, suchá a búrky. Všetky tieto javy majú zásadný vplyv aj na základné služby miest, infraštruktúru, ľudské živobytie, bývanie či zdravie.

Môže byť dobrým mestom verzia dnešného mesta obohatená o výhonky cyklotrás a parčíkov uprostred nových luxusných mestských štvrtí? Alebo dokážu byť mestá zároveň priestorom prinášajúcim zásadné politické a spoločenské zmeny nevyhnutné pre zabránenie nastupujúcemu klimatickému chaosu? Aké systémové prístupy popri existujúcich adaptačných a zmierňujúcich stratégiách potrebujeme premyslieť? Ako “prestavať” mesto tak, aby prinajmenšom testovalo prekonávanie sociálnej a ekonomickej nerovnosti, v dôsledku prehlbovania ktorej môže byť ľudská civilizácia zlomená ešte skôr, ako v dôsledku klimatickej zmeny?

V desiatom pokračovaní série verejných diskusií Mesto ako politikum na úvod so svojou prednáškou o prejavoch a dôsledkoch zmeny klímy v mestskom prostredí vystúpi klimatológ Jozef Pecho zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ku ktorému sa v následnej moderovanej diskusii pripoja Richard Filčák, vedúci Prognostického ústavu SAV a environmentálna aktivistka a publicistka Laura Kovácsová z bratislavského klimatického kolektívu Bod obratu.

Dramaturgia a moderovanie diskusie Bohdan Smieška.

https://mestoakopolitikum.wordpress.com

Centrálnou témou diskusií v roku 2019 je „MESTO V SÚVISLOSTIACH“ – skúmanie aspektov potenciálu a obmedzení rozvoja mesta s prihliadnutím na globálne trendy reflektované multidisciplinárnymi pohľadmi na otázky limitov ekonomického rastu, prehlbovania sociálnej nerovnosti, úbytku pracovných príležitostí, roly kultúry a reflexie postideologických verzií politických reprezentácií. Kľúčovým skúmaným problémom, ktorý bude adresovaný z rôznych perspektív a v rôznych súvislostiach je globálna zmena klímy, jej príčiny, dopady a možné stratégie riešenia.

Organizuje Local Act v spolupráci a A4 – priestorom súčasnej kultúry.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry.

 

FACEBOOK EVENT

vstupné: vstup voľný