jún

25

utorok o 19:00

Odkazy: Ján Lajčiak a kritické myslenie

vstupné: vstup voľný

Slovenský filológ a teológ Ján Lajčiak pred sto rokmi nedokončil svoje dielo Slovensko a kultúra. Napriek tomu je text pozoruhodnou sondou do mentálneho sveta slovenskej spoločnosti. V minulosti mnohými odmietané, dnes však žiadané dielo, ktoré provokuje svojou nadčasovosťou. Nastavil Lajčiak svojimi kritickými prístupmi zrkadlo i dnešnej spoločnosti?

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

 

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

 

vstupné: vstup voľný