dec

12

štvrtok o 18:00

Artificial Entanglement #3 Daphne Dragona / Margarete Jahrmann

vstupné: vstup voľný

Podujatie je súčasťou série Artificial Entanglement – prednášky o umení a technológii v súčasnej spoločnosti. Podujatie bude prebiehať v angličtine.

Daphne Dragona
Technológie starostlivosti: siete, praxe, infraštruktúry

Čo znamená slovné spojenie “technológie starostlivosti?” Akým spôsobom mení každodenný život prítomnosť milučkých robotov a AI asistentov? Už teraz žijeme v čase, keď sa hravé a neúnavné stroje bez prestávky učia od nás a reagujú na naše potreby a túžby. Poskytujúc služby afektívneho charakteru, prichádzajú v dokonalom súznení s neoliberálnym volaním po starostlivosti o seba a sebaoptimizácii a sľubujú pomoc na individuálnej i spoločenskej úrovni. Prednáška sa sústredí na výzvy afektívnych infraštruktúr súčasnej doby a do diskusie prinesie umelecké odpovede a kritické perspektívy na tento vývoj. Zvláštna pozornosť bude venovaná inštrumentalizácii a komodifikácii starostlivosti, s referenciami k prácam a témam prediskutovaným v rámci festivalu transmediale 2019 a v rámci Engineering Care Web rezidencie so Solitude a ZKM.

Daphne Dragona je kurátorkou a spisovateľkou. Žije v Berlíne. Vo svojej práci sa venuje umeleckým praktikám, metodológiám a pedagogikám, ktoré napádajú súčasné formy moci. Medzi jej témy patria: kontroverzie prepojenia, prísľuby commons, výzvy umeleckej subverzie, inštrumentalizácia hry, problematika starostlivosti a empatie a najnovšie potenciál technológií spríbuznenia v čase klimatickej krízy. Vystavovala v Onassis Stegi, Laboral, Aksioma, EMST (Národné múzeum súčasného umenia Atény), Alta Technologia Andina a Le Lieu Unique. Dragona bola od roku 2015 do roku 2019 členkou hlavného kurátorského tímu festivalu Transmediale, ktorý pripravoval konferenčný a workshopový program festivalu. Jej články boli publikované v rôznych knihách, žurnáloch, časopisoch a výstavných katalógoch napr. od Springer, Sternberg Press a Leonardo Electronic Almanac. Je držiteľkou doktorátu na Fakulte komunikačných a mediálnych štúdií Aténskej univerzity.

 

——————-

Margarete Jahrmann
Hravé experimentálne systémy. Umelecký výskum Area7Lab v umení hier

Spôsob, akým sme my, ľudia, ovplyvnení neurovedeckým výskumom, možno priblížiť hravým mise-en-scène laboratórnych podmienok v každodennom živote. Niektoré z projektov, ktoré Jahrmann spracovávala, sú: Epicycles of Collective motion, TATE Gallery Londýn (June 2019); Zero Gravity/Game Experiment workshopy, Neurology Klinikum Mníchov (August 2019); Dark Matter of Play. NIFF on Tour@CERN Ženeva (November 2019); [S]care Parlor Games with Androids (od novembra 2019). Prednáška sa venuje vedcom, umelcom a súčasným hráčom. Hry od Area7LAB budú fungovať ako prípadové štúdie ozajstného hráča.

Margarete Jahrmann, Ph.D., sa zameriava na umenie hier a neuroepistemologické experimenty so špecifickou ludickou metódou. Založila organizáciu Ludic Society – Asociáciu pre dizajn a výskum všadeprítomných a urbánnych hier a edituje recenzovaný časopis venovaný výskumu ludických umení, “Ludic Society Magazine.” V kolaboratívnych umeleckých projektoch spolupracovala s neurovedcami filozofmi a pioniermi technologických inovácií od augmentovanej reality po AI a teóriu vedy. Svoje práce vystavovala medzinárodne a prednášala na umeleckých a umeleckovýskumných podujatiach, ako napríklad Leonardo Laser talk Zurich 2016, Amaze 2019/2018, AIL Arts Innovation Lab 2018, California Nano Systems Institute (CNSI), AI & Arts summit NYC 2019) a v r. 2019 bola pozvaná ako vedecký pracovník na CAS Center of Advanced studies LMU Mníchov a Art|Sci Center Los Angeles.

—————-

 

Koncept a produkcia:
Robota / Centrum pre pokročilé študiá

Podujatie bude prebiehať v angličtine.
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia

Partneri: Goethe Institut, Rakúske kultúrne fórum, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto

Software Garden, 2018, Rory Pilgrim, Courtesy of Andriesse-Eyck Galerie

 

FACEBOOK EVENT

vstupné: vstup voľný