feb

19

streda o 19:00

Odkazy: Jozef Bučko a protifašistický odboj

vstupné: vstup voľný

Evanjelický farár Jozef Bučko je príkladom odvážneho človeka, ktorý napriek hrozbám perzekúcií zo strany orgánov Slovenskej republiky (1939-1945) slobodne hovoril, písal a podieľal sa na odboji voči nacistickému režimu a jeho prisluhovačom. Jeho antifašistické a antikomunistické postoje môžu aj v súčasnosti inšpirovať v neustálom boji za ľudské práva.

Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska. Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

 

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD. vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

FACEBOOK EVENT

 

vstupné: vstup voľný