júl

08

streda o 18:00

Performativita pracujúceho tela

vstupné: Vstupné dobrovoľné

Prednáška predstaví chápanie performativity Judith Butler ako činnosť, ktorá produkuje isté telá v systéme heteronormatívnej matrice a isté identity s možnosťou tieto identity podvracať. Položí otázku, či a ak áno, ako, nám teórie performativity Butler môže pomôcť v chápaní utvárania pracujúcich tiel a ich možností podvracania existujúcej organizácie práce. Bude uvažovať nad tým, ako rozšíriť zúžené chápanie času u Butler tak, aby performativita ako iterabilita mohla byť doplnená o teóriu historickej zmeny. Cieľom je predstaviť možné smery uvažovania o pracujúcom tele ako o tele, ktoré je utvárané performatívne a historicky.

Ľubica Kobová (1978) vyučuje na Katedre genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovej. Zaoberá sa feministickým politickým myslením, jeho dejinami a problematikou práce a pracovnej etiky. Pôsobí v redakčnej rade časopisu Kontradikce. Časopis pro kritické myšlení a ď. Spolupracuje s Feministickým publikačným a vzdelávacím projektom Aspekt.

Organizuje tranzit.sk

vstupné: Vstupné dobrovoľné