jún

14

pondelok o 20:00

Petra Fornayová: Manifest možností

vstupné: 7 € / 5 € zľavnené

Réžia, koncept, texty, choreografia: Petra Fornayová
Interpretácia: Anna Baptista, Soňa Kúdelová, Soňa Macejáková, Jana Machútová, Libuša
Puškárová, Silvia Sviteková
Dramaturgia: Peter Šulej
Video: Boris Vitázek
Hudba: Ambróz Šulej
Scéna: Petra Fornayová, Boris Vitázek
Kostýmy: Iveta Haasová
Technická réžia, výroba scény, svetelný dizajn: Slavomír Šmálik
Použité skladby: Rage Against The Machine, Ernst Busch, Mireille Mathieu, Birds Built Nests
Underground, Carlos Puebla
Autor použitých fotografií: Juraj Fifík

Naša nežná revolúcia bola pre väčšinu z nás zlomovým momentom. Predstavenie Manifest možností nechce byť objektívnym výpočtom diania. Je manifestom rôznych uhlov pohľadu, z ktorých sa na revolúciu a na obdobie po nej môžeme pozerať.

„Jednou z najdôležitejších hodnôt revolúcie bol pravdepodobne pocit solidarity. Ku kľúčovým
hodnotám patrila ľudskosť, ľudská dôstojnosť a vzájomnosť. Nezávisle na vlastných politických
postojoch sa musíme pýtať, do akej miery mali reformné porevolučné zákony na pamäti práve tieto
hodnoty. … Ďalšou ústrednou hodnotou revolúcie bola sloboda. Najprv v zmysle oslobodenia sa od
niečoho – od sovietskej nadvlády, domácich komunistov, cenzúry, prenasledovania za odlišné
názory…. Avšak etické ukotvenie slobody a sociálnej dimenzie sa v porevolučnej dobe transformácie
do veľkej miery vytratilo. Hneď v roku 1990 bola idea slobody zredukovaná na slobodný trh, čiže
voľné trhové hospodárstvo… Pád Berlínskeho múru v roku 1989 umožnil vznik experimentu
obrovských rozmerov. Tento experiment ovplyvnil celú Európu: národy, ktoré dovtedy tvorili východný
blok, boli pretvorené, aby vyhovovali západnému neoliberálnemu systému a podriadili sa tak režimu
liberalizácie, deregulácie a privatizácie. “
Philipp Ther: Nový pořádek na starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy

„Československo sa v roku 1989 začlenilo do svetovej ekonomiky opäť na báze kolónie – v čase, keď sa
kapitalizmus nachádzal v mnohých systémových problémoch a rozpad východného bloku umožnil odložiť veľkú recesiu o dvadsať rokov. Otázka, či to bola súhra okolností, zámer alebo dôsledok našej
naivity, nebude asi nikdy jednoznačne zodpovedaná. A v postavení kolónie ostávame dodnes. Naše
transformačné stratégie vznikali v prostredí, ktoré opanoval neoliberalizmus ako liek na všetky
neduhy sveta. Nebolo to ideálne, mocensky neutrálne prostredie či svet dokonalej konkurencie, ale
svet globálneho trhu so vzrastajúcou mocou nadnárodných firiem. Ideové víťazstvo bolo dôležité,
pravica získala veľkú podporu a ľavica si s novou situáciou nevedela a stále nevie rady. Stali sme sa
opäť politickou, myšlienkovou a ekonomickou perifériou. Je však ťažké narušiť dogmatický obraz,
ktorý sa prezentuje v mienkotvorných médiách, ako bolo všetko pred 89. katastrofálne zle a po 89.
smerujeme k lepším zajtrajškom. Každý, kto sa pokúsi o vyváženejší pohľad, je ihneď onálepkovaný
ako boľševik – je to paradoxné pre dobu, ktorá si hovorí, že konečne priniesla slobodu vyjadrovania.“
Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií

Recenzie:
https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/manifest-moznosti-hratky-so-slobodou-a-
marazmom/
http://www.mloki.sk/node/1072#/0
Trailer: https://vimeo.com/445801886

Zdroje textov: Peter Šulej / Rodézia (zbierka Rotácie), Revolučná (zbierka Koniec modrého obdobia),
ÚPN – archívne materiály, Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií, Philipp Ther: Nový pořádek na
starém kontinentě_Příběh neoliberální Evropy, Božena Němcová: Zlatá kniha rozprávok, Ladislav
Šimák: Manažment rizík
Rešerš textov: Pavlína Petrželková
Produkcia: AST
Výkonná produkcia: Tereza Michalová
Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Partnerom predstavenia je Bratislavský samosprávny kraj.
Podpora: Galéria mesta Bratislavy, Vlna, Euromotor s.r.o.
Ďakujeme za pomoc a podporu : Ján Ptačin, Zora Leščáková, Staromestské centrum kultúry
a vzdelávania, Stavebniny Ištok, s.r.o., Marek Debnár

Tvorbu a uvedenie predstavenia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Partnerom predstavenia je Bratislavský samosprávny kraj.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: 7 € / 5 € zľavnené