jún

25

FIST: Festival inkluzívnej sexuality a telesnosti (1. deň)

vstupné: vstupné dobrovoľné

Festival o perspektívach sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré sú stále vnímané ako radikálne, ale pritom sú len dôsledné a citlivé. Ako pristupujeme k témam sexuality a zdravia? Koho do nich zahŕňame a koho odstrkujeme? Kto má k zdravotnej starostlivosti prístup? Čo všetko je vlastne sexualitou a ako s ňou súvisia zdravé vzťahy? Aké telá vnímame ako sexuálne?


PIATOK 25. Jún

17.00 – 18.30 Maia Martiniak: Neviditeľná. Dokument / Slovensko, Česko, Dánsko, USA / 2020 / 87 min. Anglicky, slovensky, Titulky: slovenské, anglické

Tri príbehy žien vo filme Neviditeľná sú doplnené tromi pôrodmi. Cez ne sa nám otvára priestor na prienik do reality pôrodov na Slovensku a v Dánsku a možnosť pochopiť tak udalosti, ktorým čelili Melody, Stella a Lucia. Obrazne sa nám otvárajú dvere, aby sme pochopili zložitosť témy pôrodnej traumy a nevyhnutnosť zmeny postoja zdravotníckeho systému a spoločnosti voči žene ako rodičke. Vidíme potrebu vytvoriť priestor na zmenu a rešpektovať základné ľudské práva ženy.

19.00 – 19.30 – úvodná reč akademičky a aktivistky Zuzany Maďarovej na tému obmedzovania reprodukčných práv a zdravia na Slovensku.

20.00 – 20.30 – Tereza Silon: ESOPHAGUS.

Performance

Telo nie je len prázdna nádoba, ktorú musíme udržiavať v čistote a čakať, kým ju zaplní niečo iné.” Esophagus (pažerák) je performance vychádzajúce zo stelesneného výskumu anatómie, z prepojení v tele (telách), vplyvu sociálnych a kultúrnych faktorov na individuálne telo, a tým aj na naše mentálne a pohybové štruktúrovanie, z prehodnotenia niektorých zakorenených naratívov o telách v špecifických kontextoch, zo somatického vysnívania nových možností. Fyzická pamäť má potenciál aj pre potešenie. Esophagus je utváranie obrazu porózneho tela, tela takmer, či úplne bez studu, mäkkého, otvoreného vlniaceho sa tela, ktorého motorom je dych a hlas, a ktorého osou pohybu je namiesto pevnej chrbtice pažerák.

“…potešenie nám dáva lekcie o tom, ako byť viac fluidní a vlniaci sa v tele a telom, ktoré bolo mnohokrát zahanbované pre svoju vlastnú sexualitu, alebo bolo naopak násline sexualizované, často kvôli niektorým druhom pohybu. Erotická undulácia je telám vlastná a môže nahradiť hierarchické vertikálne usporiadanie tiel. A môj sací reflex a zvierače ma učia rozdielu a prepojenosti medzi áno a nie.”

 

21.00 – 21.35 Jan Durina, Miriama Kardošová: ROMEO & HELLION: Additional Feel

Audiovizuálne performance

ROMEO & HELLION je kolaboratívny projekt Jana Durinu a Miriamy Kardošovej, v rámci ktorého produkujú diela prepájajúce video, zvuk, fotografiu, kresbu, kostýmovú tvorbu a performance. Interaktívnu audiovizuálnu performance Additional Feel sprevádza hudba, improvizovaný spev, pohyb a tanec.

Podujatie z verejných zdrojovo podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstupné dobrovoľné