aug

31

utorok o 17:00

Nu Dance Fest: Anna Sedlačková & Lucia Holinová – Pocta Mary (SK)

vstupné: Predpredaj 7 € / 5 € zľavnené / Na mieste 8 € / 6 € zľavnené

Premiéra

Pocta Mary je program vytvorený Ankou Sedlačkovou a Luciou Holinovou špeciálne pre Nu Dance Fest 2021. Je to forma vzdania holdu choreografke a tanečníčke, ktorá svojím pôsobením ovplyvnila aj slovenských umelcov a umelkyne. Program sa bude skladať z predstavenia a prednášky.

Autorky: Anka Sedlačková – prednáška, Lucia Holinová – predstavenie

vstupné: Predpredaj 7 € / 5 € zľavnené / Na mieste 8 € / 6 € zľavnené