sep

05

nedeľa o 20:00

Oberhausen on tour 2020: International Competition

vstupné: 4 € / 3 € zľavnené

autori*ky rôzni

jazyk: rôzne, eng titulky

Ročne sa najstaršej súťaže krátkych filmov na svete zúčastní asi 60 diel, vybraných z viac ako 5 000 prihlásených filmov. Tento program v slovenskej premiére a zároveň jedinom premietaní v Bratislave prináša niektoré z najzaujímavejších filmov z medzinárodnej súťaže v roku 2020. Film ((((((((/ * \)))))))) je portrétom dediny v mexickom Chiapase, jej kultúry, zvukov a architektúry. Domorodá kultúra hrá tiež dôležitú úlohu vo filme O Jardim Fantástico. Vo filme BELLA od Thelyie Beltraki sa stierajú hranice medzi hraným filmom a dokumentom, keď sa v Grécku na konci osemdesiatych rokov 20. storočia pred očami idealistickej Anthi drasticky mení najskôr krajina, potom svet a možno dokonca aj jej intímne prostredie. Vo filme Gira Ancora sa adolescent potuluje po svojom susedstve v Palerme. Kamera nám – nadväzujúc na tradíciu neorealizmu – umožňuje zapojiť sa do života tejto komunity a zároveň ukazuje, ako ho chýry o jeho matke postupne robia outsiderom.

vstupné: 4 € / 3 € zľavnené