feb

16

streda o 15:00

Novoročné tvorivé prechádzky pre deti s A4

vstupné: 10 € / 70 € všetky termíny

15.00 – 17.00 hod / každá streda 19.1. – 16.3. / detské tvorivé dielne / 10 € / 70 € všetky termíny

Tvorivé dielne s Dankou Krajčovou pre deti od 6 do 11 rokov

S výtvarníčkou Danielou Krajčovou aj v novom roku organizujeme sériu tvorivých prechádzok, ktoré sa budú konať od januára do marca 2022 každú stredu poobede. Inšpirovať sa budeme okolím A4, pričom na každej dielni budú deti reagovať na iné špecifické miesto – napríklad budovu YMCA, Námestie Slobody, Rozhlas, par Belopotockého, a ďalšie.

Na začiatku sa prejdeme na miesto, ktoré budeme spoločne skúmať. Porozprávame sa o jeho histórií, súčasnom stave, funkcii, architektonických či prírodných prvkoch. Urobíme si fotky, kresby tvarov, objektov či miest, ktorá nás zaujmú.

Deti budú potom priamo na mieste alebo v ateliéri v A4 výtvarne reagovať na navštívené miesto – vyskúšajú si rozličné výtvarné techniky, naučia sa aj tvorivo pristupovať k videnému a zažitému, či citlivo pozorovať okolie a jeho súvislosti.

Výtvarné techniky: kresba ceruzkou, tušom, kriedou, pastelom, kresby do piesku, maľba akvarelom, temperkami, hlinou, odtláčaním, frotážou, vystrihovaním, tvorba jednoduchých modelov, tvorba s nájdenými a recyklovanými predmetmi.

Všetky termíny sú: každá streda od 19. do 16.3.2022

Materiál je v cene. Kapacita je obmedzená, maximálny počet detí v skupine: 10

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na workshop@a4.sk
O lektorke:
Daniela Krajčová v roku 2008 vyštudovala VŠVU (Katedra intermédií a multimédií, Ateliér priestorových komunikácií) a v roku 2010 animovaný film na VŠMU v Bratislave. V roku 2014 ukončila doktorandské štúdium na VŠVU, na Katedra intermédií a multimédií. V tvorbe sa dlhodobo venuje maľbe, kresbe, animácií, animovanému filmu a participačným aktivitám zameraným najmä na minoritné či diskriminované skupiny obyvateľstva. Autorka si vyberá problematické či kontroverzné témy a vzťahuje ich k skúmaniu sociálnych, ľudsko-právnych dôsledkov, osobných príbehov, ktoré sú neraz „produktom“ historických skutočností. Danieline práce sú založené na reflexívnom a citlivom pozorovaní ľudí a okolia, na metóde animácie nielen vo význame výtvarnej realizácie, ale aj v zmysle aktivizácie k činnosti, živej integrácie minoritných skupín do spoločnosti. V roku 2016 bola finalistkou Ceny Oskara Čepana. Vystavovala na výstavách na Slovensku v Kunsthalle Bratislava (Strach z neznámeho, 2016; A je tu zas?, 2016), v Tranzite (Committed to Change, 2014), v SNG (Paradise Hunters, 2012) a v zahraničí (Pražské bienále, 2013; Bienale architektúry Benátky, 2012; v Budapešti, Francúzsku, Slovinsku, Estónsku, Albánsku, ai.) V roku 2019 prezentovala projekt Mapy priateľstva, vytvorený s utečencami, v galérií Altám Klamovka v Prahe a v galérií Kabinet T v Zlíne. V roku 2020 sa stala laureátkou Ceny Oskara Čepana.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: 10 € / 70 € všetky termíny