máj

21

sobota o 19:00

Hommage á Blaho Uhlár

vstupné:

19.00 Divadlo Stoka 

Blaho Uhlár interdisciplinárne

Tvorba Blaha Uhlára ako ju vidia teoretici z rôznych disciplín.

21:00 – 24:00 / A4 / Gala
Komponovaný program pre Blaha Uhlára.
Účinkujú:
Lucia Piussi, Peter Bálik, Zuza Piussi, Inge Hrubaničová, Laco Kerata, Vlado Zboroň, Braňo Mosný, Peter Tilajčík, Peter Zagar, Boris Lenko, Marek Piaček, Ľubo Burgr, Terrible 2s, Požoň Sentimentál, divadlo DISK a ďalší.

Blaho Uhlár od 1970tych rokov zásadne ovplyvňuje vývoj divadla na Slovensku. V sedemdesiatych rokoch pôsobil v Divadle pre deti a mládež v Trnave, neskôr v ochotníckom Divadle Disk. Koncom osemdesiatych rokov spolupracoval s Ukrajinským národným divadlom v Prešove. Začiatkom deväťdesiatych rokov založil v Bratislave spolu s Milošom Karáskom kultové divadlo STOKA. Jeho inscenácie a metódy aj dnes inšpirujú mladú divadelnú generáciu, jeho vytrvalé úsilie o inštitucionálne zmeny prispelo k vytvorenie priestoru a etablovaniu grantových štruktúr pre nezávislé divadlá. Okrúhle jubileum Blaha Uhlára je dobrou príležitosťou vzdať hold jeho tvorbe, stretnúť sa s jeho spolupracovníkmi a súpútnikmi.

Vstupné dobrovoľné.

V spolupráci s Katedrou divadelných štúdií Divadelnej Fakulty VŠMU, Divadlom Stoka, Divadlom SkRAT, Festivalom Nová Dráma/New drama, Divadelným ústavom Bratislava, A4 – priestorom súčasnej kultúry Bratislava.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Foto: Ctibor Bachratý

vstupné: