okt

12

streda o 19:00

Debata_A4: Kríza psychického zdravia ako politická otázka

vstupné: vstupné dobrovoľné

Diskutujú J. Ballx, psychiater a psychoterapeut, N. Kuglerová, sociálna a pracovná psychologička a výskumníčka, P. Sit, fotograf, performer, akčný umelec, dramaturgia a moderovanie B. Smieška

 

Počet ľudí trpiacich úzkosťou, nespavosťou či depresiami narastá. Zvýšený výskyt depresie dokonca označuje Svetová zdravotnícka organizácia za epidémiu 21. storočia. Ako vyplýva z nedávneho prieskumu Ligy za duševné zdravie, každý štvrtý až piaty človek na Slovensku priznáva pomerne časté prejavy úzkosti a iné podobné ťažkosti. Obmedzenie sociálnej interakcie a izolácia, ktorá nás zasiahla v čase pandémie, strach z najbližšej budúcnosti súvisiaci s vojnou na Ukrajine a veľkými obavami z ekonomických problémov, dlhodobo neriešené traumy, pracovné či životné vyhorenie, obavy spôsobené hrozbou klimatickej zmeny – to sú len niektoré faktory, ktoré výrazne negatívne vplývajú na kvalitu duševného zdravia. Ďalšími príčinami zhoršujúceho sa psychického zdravia spoločnosti môže byť nedostatok empatie a spolupráce, vyšinuté konšpiračné tendencie, vplyv sociálnych sietí, netolerancia voči menšinám, stereotypizácia a predsudky, či absencia širšej spoločenskej vízie – to všetko úzko súvisí s našim duševným zdravím.  

 

Čo je duševné zdravie? Ako sa vzájomne ovplyvňujú stav spoločnosti a duševné zdravie? Aká je na Slovensku dostupnosť psychologickej a psychiatrickej starostlivosti? Ktoré skupiny sú najzraniteľnejšie a prečo? Dá sa riešiť situácia s duševným zdravím bez kontextu a súčinnosti so zlepšovaním životnej situácie ľudí celkovo?

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj.

vstupné: vstupné dobrovoľné