nov

02

streda o 19:00

Rozumu zbavení

vstupné: 10 € predpredaj / 12 € na mieste / 5 € zľavnené

performatívna tanečná esej
Námet, choreografia, libreto L. Bachratá,  réžia, libreto, svetelný dizajn V. Malgot, návrh a realizácia kostýmov A. Radeva, dramaturgia M. Godovič, hudobná spolupráca R. Shaafi, J. Ambrózová, interpretácia R. Krmášková, K. Macková, V. Zelinka Macková, alt. D. Malenovská, M. Ondrejčíková, M. Stašková, A. Šaling

Držím ťa (pevne) za plece ľahké ako sneh. Niet prečo
sa obzerať. Niet za čím. Ani kam…  (Ivan Štrpka)

Kolektívne vedomie a nevedomie naprieč storočiami. Vieme byť sami sebou? Sme v povedomí svojej moci?
Disfunkčnosť davu. Niečo tu nehrá. Unisono sa rozbíja na čriepky.

… a iba naša neprítomnosť a my sami
si hľadíme v nich do očí (Ivan Štrpka)

Dielo vzniklo v rámci umelecko-vzdelávacej platformy FolkLab spájajúcej  umelcov z rôznych oblastí
umenia so zámerom iniciovať a podnietiť vzájomnú tvorivú autorskú spoluprácu s rešpektom                                  k poznávaniu tradičnej kultúry a s cieľom hľadania vzájomne inšpiratívnych a inšpirujúcich ciest ich verejnej prezentácie na základe výzvy s názvom „Chorea Pandemica“. Platformu zastrešuje o. z. Dragúni.

vstupné: 10 € predpredaj / 12 € na mieste / 5 € zľavnené