nov

22

utorok o 20:00

Adieu JLG: Kniha obrazov (Le Livre d’image)

vstupné: 4 € / 2 € zľavnené

Réžia Jean-Luc Godard, 2018, FR, CH; fr, en, ar + cz titulky, 85 min.

Adieu Godard – dva Godardove filmy a jeden Rohmerov (v ktorom dvadsaťročný Jean-Luc Godard účinkuje). Táto rozlúčka nie je zďaleka definitívna.

Godard posledný dlhometrážny film – esej. Nájdeme v nej väčšinu charakteristických čŕt jeho neskorej tvorby: zámerne rozbíjané náčrty súvislostí, odkazy na sebareflexívnosť média filmu i nekompromisnú modifikáciu obrazu a zvuku. Snímka, v ktorej sa miešajú spravodajské titulky, maľby, často digitálne skreslené úryvky z klasických hollywoodskych filmov a brutálna youtubová propaganda ISIS, poukazuje predovšetkým na odcudzenie a makroagresie súčasného sveta. Dielo, v ktorom sa nezaprie vplyv kultúrnych teórií a konceptuálneho umenia, je zároveň dôkazom, že Jean-Luc Godard veril v nezastupiteľnú úlohu kinematografie. Za disonantnú Knihu obrazov mu po prvý raz v histórii festivalu v Cannes udelili Zvláštnu veľkú cenu poroty.

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy a Bratislavský samosprávny kraj, projekt finančne podporila MČ Bratislava-Staré Mesto.

vstupné: 4 € / 2 € zľavnené