máj

29

pondelok o 19:00

Зустрічі з мистецтвом / Stretnutia s umením

vstupné: Добровільний внесок / Vstupné dobrovoľné

Slovenčina nižšie.
Лекції з українського та словацького мистецтва для дорослих українською мовою.
А4 у співпраці з Оксаною Садовенко презентує цикл лекцій, які присвячені українському та словацькому візуальному мистецтву. Кожного разу будемо спілкуватися про нового митця чи мисткиню та більше дізнаватися про Україну та Словаччину. Після лекції відбувається дискусія.
У першій лекції ми поговоримо про легендарного художника Федора Тетянича, одного з найзагадковіших митців української арт-сцени, про його незвичайні перформанси, об’єкти, філософські ідеї, а також спробуємо знайти паралелі зі словацьким мистецтвом.
Добровільний внесок
Оксана Садовенко – художниця і дитяча викладачка, а зараз студентка Художньої Академії образотворчих мистецтв і дизайну в Братиславі, де вивчає живопис. В Києві Оксана закінчила Національну Академію образотворчого мистецтва і архітектури та працювала в різних мистецьких інституціях, є авторкою та викладачкою освітніх мистецьких програм для дорослих і дітей.
Prednášky o ukrajinskom a slovenskom umení pre dospelých v ukrajinskom jazyku.
A4 v spolupráci s Oksanou Sadovenko prináša cyklus prednášok o umení, ktoré sú zamerané na ukrajinské a slovenské vizuálne umenie. Oksana hľadá paralely a objavuje výtvarné umenie prostredníctvom vizuálnych umelcov a umelkýň. Na každej prednáške objavíme nového umelca či umelkyňu a pozrieme sa na ich umelecké postupy. Po prednáške nasleduje diskusia.
Na prvej prednáške sa porozprávame o legendárnom umelcovi Fedirovi Tetjaničovi, jednom z najtajomnejších umelcov ukrajinskej umeleckej scény, o jeho nezvyčajných performanciách, objektoch, filozofických myšlienkach a pokúsime sa nájsť paralely so slovenským umením.
Vstupné dobrovoľné.
Oksana Sadovenko je umelkyňa a učiteľka pochádzajúca z Ukrajiny. V súčasnosti študuje maľbu na Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Oksana vyštudovala Národnú akadémiu výtvarných umení a architektúry v Kyjivі a pracovala v rôznych umeleckých inštitúciách, je autorkou a učiteľkou vzdelávacích umeleckých programov pre deti a dospelých.

vstupné: Добровільний внесок / Vstupné dobrovoľné