sep

23

sobota o 19:00

Milan Guštar: Hard Rain*

vstupné: Na mieste 12 € / 9 € zľavnené // Predpredaj 10 € / 5 € zľavnené

Generatívna opera pre recitátorov, elektroniku a malý orchester. Dĺžka 4 hod. 20 min.

Účinkuje EnsembleSpectrum, réžia a scénografia Veronika Trokšiarová, umelecký vedúci a produkcia Matej Sloboda

 

Skladba vychádza z textov amerického spisovateľa a bádateľa Charlesa Forta, ktorý zasvätil svoj život zhromažďovaniu a spracovaniu informácií o nezvyčajných javoch, ktoré sa vyskytujú okolo nás a pre ktoré nemožno nájsť racionálne vysvetlenie.  Pôvodná verzia z roku 2002 bola vytvorená pre recitátorov a skupinu live coderov, ktorí na počítačoch v reálnom čase vytvárajú programy generujúce hudobnú zložku podľa pokynov a inštrukcií dirigenta. Skladateľ ako zvukový inžinier zároveň ovláda mixážny pult a dotvára výsledný viackanálový priestorový zvuk. Vizuálna zložka pozostáva z akcií hudobníkov a recitátorov na pódiu, ktoré dopĺňa synchrónna videoprojekcia. 

Recitátori v úlohe rozhlasových alebo televíznych hlásateľov čítajú správy o nevysvetliteľných pádoch predmetov z oblohy, ku ktorým došlo v období tristo rokov pred smrťou Charlesa Forta. Momenty vstupov recitátorov zodpovedajú časom opisovaných udalostí na skrátenej časovej škále. Obdobia s najväčšou hustotou zaznamenaných udalostí si vyžadujú súčasné pôsobenie siedmich recitátorov. 

Pre toto predstavenie bola hudobná zložka diela upravená do vopred vygenerovanej štvorkanálovej elektroakustickej zvukovej stopy, ktorá tvorí základ pre riadenú improvizáciu skupiny sláčikových, dychových a bicích nástrojov.

 

Organizuje EnsembleSpectrum. Projekt “Aktivity občianskeho združenia ‚Ensemble Spectrum‘ v roku 2023” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu. Finančne podporila Nadácia mesta Bratislava, Hudobný fond a Sociálny a kultúrny fond SOZA.

vstupné: Na mieste 12 € / 9 € zľavnené // Predpredaj 10 € / 5 € zľavnené