okt

06

piatok o 19:00

Čatre na odpuste (vernisáž) v A4

vstupné: vstup voľný

Vystavujú: Linda Olejárová, Miroslav Klimek
Kurátorka: Zuzana Goleinová

Pozývame Vás na výstavu umelkyne a umelca patriacich k najmladšej generácii slovenského maliarstva. Linda Olejárová (1998) a Miroslav Klimek (2000) aktuálne študujú maľbu na bakalárskom stupni VŠVU. V pripravovanej výstave reflektujú svoje pozadie z rurálneho východu. Názov „Čatre [šiatre] na odpuste” vychádza z kresťanskej tradície a ľudovej kultúry, kde je sviatosť odpustu jednou z najdôležitejších slávností roka. Spája sa nielen s božou blahosklonnosťou, ale aj gýčom – šiatre ponúkajú rozličný tovar od balónikov až po turecký med. Motív odpustu v zmysle dedinskej oslavy je využitý ako nostalgický prvok, ku ktorému sa obaja vzťahujú, gýč je zároveň významným funkčným prvkom v ich jednotlivej tvorbe.

Linda Olejárová presúva hranice svojej hororovej estetiky z béčkových filmov do rurálneho prostredia, stále sa však drží desivo-ironizujúceho prístupu. Ukazuje ponurú a úpadkovú stránku dediny a zacykleného spôsobu života. Miroslav Klimek naďalej pracuje s prvkami svojej doterajšej tvorby, ktorú v minulosti nazval ako „ironický gay socializmus”. Využíva socialistickú estetiku a aktualizuje ju cez prvky popkultúry a popartu, najmä cez ikonické zobrazenie Madonny.

Vernisáž 6.10 o 19:00
Výstava bude prístupná: 7. október – 31. november 2023

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Nadácia mesta Bratislavy.

vstupné: vstup voľný