02. februára

Február v Áštvorke

Tak krátky mesiac a tak veľa kina, hudby, informácií, workshopov, programovania a šepkania v tmavom divadle. Február sa teraz začal, a keďže zachvíľu skončí, pozývame vás počas neho čo najviac stihnúť. Áštvorka počas intenzívneho druhého mesiaca 2018 pripravila niekoľko špeciálnych diskusných večerov, koncertov a mnoho lmových posedení. Príďte, u nás neprší! Toto sú optimistické highlighty zachmúreného februára:

KONCERTY:

Fero Király: To Fix the Engine pre klavír a live elektroniku (work in progress) 2. 2. / koncert

Fero Király, ktorý nám do Áštvorky okrem iného prináša aj hudobno-programátorské zvukové workshopy v SuperCollideri, sa na začiatku februára predstaví aj so svojim autorským hudobným projektom. Bude skúmať interakciu akustického nástroja s “custom live” elektronikou – kde pracuje s klavírom ako hlavným zdrojom zvuku ale aj hlavným – experimentálnym – ovládačom.

Zs (USA), Tigris Argentum (SK) 6. 2. / koncert

Pozývame vás zažiť newyorskú smršť v podaní Zs, saxofónového inovátora Sama Hillmera, gitaristu a elek- tronika Patricka Higginsa a bubeníckeho mága Grega Foxa. Zs prinášajú spravidla ťažko žánrovo zaradi- teľný – a neľahko zabudnuteľný takmer rituálny hudobný zážitok. Miešajú prvky súčasnej klasiky, free jaz- zu, minimalizmu, alternatívneho rocku či noisu a New Yorks Times sa ich pokúsil opísať spojením zdanlivo neskombinovateľného: ”Predstavte si Black Dice v podaní Sun Ra a ste blízko.”V tento sýty večer sa pred- staví aj zástupca domácej scény, čerstvý akustický projekt Tigris Argentum.

HUDOBNÁ DISKUSIA

Teasing #7 / Faun (Peter Dolník) 12. 2. / diskusia

Druhé tohtoročné pokračovanie Teasingu, programu diskusno-počúvacích večerov s ľuďmi, ktorí hudbou žijú, predstaví hudbu a osobnosť za projektom Faun, teda hudobníka a fajnšmekra Petra Dolníka. Bývalý dlhoročný hudobný redaktor rádia TLIS, ktorý na vlnách pokračuje ako redaktor Rádia_FM je hudobný eklektik, ktorý obľubuje rôznorodé chute, vône a tempá hudby – a v sprievode Tea Tralnej nám niečo zo svojich chúťok predstaví.

Hudba 2017: Čo sa stalo? 3. 2. Sobota / prednáška + projekcia

Prvý sobotný februárový večer sa bude niesť v znamení bilancovania! Po roku tu máme stretnutie českých hudobných publicistov, festivalových dramaturgov a iniciátorov Pavla Klusáka, Aleša Stuchlého a Karla Veselého. Rozoberú vrcholy a sklamania vlaňajšieho hudobného roka, pospomínajú na objavy i geniálne momenty nezávislého popu či inovatívnej a experimentálnej hudby. Môžete sa tešiť na dynamický večer plný projekcií, videoklipov, počúvania najlepších nahrávok, odborných komentárov a performancií.

WORKSHOPY

Super zvuky v SuperCollideri 13., 27. 2. / workshop

Fero Király pokračuje vo svojom workshope o programovaní zvuku a hudby v jazyku SuperCollider – jed- nom z najefektívnejších programovacích prostredí pre syntézu a spracovanie zvuku, zvukovú algoritmic- kú a generatívnu kompozíciu, live coding a zvukový dizajn. Prihlásení nadšenci a nadšenkyne sa vo Feb- ruári stretnú už druhýkrát!

SuperCollider je programovací jazyk používaný na prácu so zvukom – ponúka efektívne prostredie pre algorit- mickú a generatívnu kompozíciu, live coding, syntézu a spracovanie zvuku. Je tiež open source, funguje na väčšine operačných systémov a preto je lákavé vyskúšať si s ním prácovať.

DETI

Manuál sprievodcu známymi obrazmi / 19. stor. 8., 15.., 22. 2., / tvorivé výtvarné dielne

Na tvorivé poobedia v rámci druhého kola výtvarných dielní pod vedením lektorky výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej sa naši najmenší môžu tešiť aj vo Febrúari. Budeme sa venovať umeniu 19teho storo- čia – a to aj po obsahovej a náučnej stránke, no hlavne prakticky, s farbičkami, ručičkami, štetcami, lepid- lami a farebnými papiermi – slávne umenie v podaní našich malých kurzistov a kurzistiek. Manuál sprie- vodcu známymi obrazmi / 19. storočie privíta deti od 4 do 6 rokov.

Prihlasovať deti môžete na: m.pascoe.mikyskova@gmail.com

PREDNÁŠKY

Palo Fabuš: Mediácia alebo Živé metafory 16. 2. / prednáška

Technika a myslenie II. – cyklus prednášok z filozofie médií

A máme tu ďalšie februárové pokračovanie, cyklus Technika a myslenie prináša ďalšiu z prednášok Pala Fabuša. Šéfredaktor časopisu Umělec sa dlhodobo zaujíma o vzťah digitálnej techniky a ľudského údelu. Vyštudoval informatiku, mediálnu teóriu a sociológiu, a tentokrát sa vo svojej prednáške rozhovorí o tom, ako nás ovplyvňujú médiá a ich zmnožovanie a nekontrolovateľné šírenie – t.j. mediatizácia. Fabuš média na prednáške rozanalyzuje a dostane sa aj k otázkam – čo je to človek a .. či vlastne média existujú. Príďte sa zamyslieť aj vy!

Poézia demokracie / Masaryk 19. 2. / diskusia

Moderuje Lukáš Krajčír, diskutujú Dušan Kováč, Andrej Findor, Mária Stanková

Počas večera Poézie demokracie sa bude diskutovať na tému literárno-spoločenského významu fenomé- nu Tomáša Garriguea Masaryka. Masaryk nebol len hlavou Československa, ale v našom kontexte aj ot- com moderného liberálno-demokratického svetonázoru. Hodnoty, ktoré pokladal za dôležité sú dodnes oceňované a šírené a našli aj svoje miesto v slovenskej medzivojnovej poézii, ktorej bude tento večer ve- novaný. Projekt Poézia demokracie je kultúrno-vzdelávací formát o spoločnosti, histórií a literatúre a ich presahoch. Zameriava sa na slovenskú angažovanú poéziu a v čase 100. výročia vzniku ČSR pripomína význam demokracie.

KINO INAK

Vo februári vám okrem výnimočného lmu s oscarovou nomináciou ponúkneme aj mnoho experimen- tálnych a žánrovo neklasických osviežujúcich lmových zážitkov.

Bez lásky4. 2. / kino inak

Neľubov, réžia Andrej Zvjagincev, RU, 127 min., rusky s českými titulkami

Už na začiatku Februára uvedieme na Oscara čerstvo nominovaný lm Andreja Zvjaginceva, Bez Lásky. Srdcervúci a zároveň mrazivý a chladne podaný príbeh o rozvode, ne-láske, emocionálnom chlade a zly- haní približuje charaktery ženy-matky, muža-otca a dvanásťročného syna Aljošu, ktorý sa ocitol po rozvo- de nechcený a nepotrebný. Keď sa Aljoša nečakane stane nezvestným, prázdnota citov oboch rodičov k dietaťu sa zmení na hľadanie všetkého, čo stratili.

Fotón /7. 2. / kino inak

Photon,réžia Norman Leto, PL, 107 min., poľsky s anglickými titulkami

Áštvorka neprináša len oscarové a festivalové hrané celovečerné lmy – ponúka aj experimentálne vizuál- ne eseje a lmové diela, ktoré v kine nemusíme mať šancu zhliadnuť. Premietneme lm poľského umelca Normana Leta, ktorý nakrútil vizuálne podmanivú esej o ľudskom poznaní a evolúcií. Esej kombinuje digi- tálnu animáciu, edukatívny prístup k témam pôvodu hmoty či biologickej podstaty násilia a prináša aj predpoveď do budúcnosti – týkajúcu sa prepojenosti ľudstva a technológie. Ak vás táto téma zaujíma, odporúčame vám aj prednášky z cyklu Technika a myslenie Pala Fabuša (16.02.).

Sebakritika buržoázneho psa /11. 2. / kino inak

Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, réžia Julian Radlmaier, DE, 99 min., nemecky s anglickými titulkami

Julian Radlmaier prináša svoj osviežujúci debut Sebakritika buržoázneho psa, v ktorom sa sebare exívne – a s dávkou buñuelovského absurdného humoru – objavuje aj v hereckých ironických polohách (hrá seba, režiséra, hipsterského ľavičiara – brigádnika na farme). Radlmaier ponúka podvratný politický lm o tried- nom boji v súčasnej spoločnosti s dávkou nadhľadu a v krásnych farbách a kompozíciach.

Los Feliz /14. 2. / kino inak

Réžia Edgar Honetschläger, AT, 102 min., rôzne jazyky s anglickými titulkami

Road movie, v ktorom sa na plátne nehýbe auto, ale jeho pozadie. Ďalší z experimentálnejších februáro- vých lmov je v réžií Edgara Honetschlägera a pohybuje sa na pomedzí godardovskej tradície, hraného lmu a vizuálnej eseje. Rozoberá napätie medzi rozličnými kultúrami, rozdiely v uvažovaní a žánrovo je drámou, rozprávkou a aj komédiou o západnej obraznosti.

Roland Barthes /21. 1. / kino inak

Roland Barthes – Le Théâtre du langage, réžia Thierry Thomas, FR, 55 min., francúzsky s anglickými titulkami

Roland Barthes, zásadný teoretik fotogra e a obľúbený esejista, sa nám prihovára z nahrávok v sprievode archívnych záberov. Hovorí o svojom živote, skúsenostiach ale aj myšlienkach lozofa a mení tak doku- mentárny lm na autobiogra u.

Sinofuturizmus (1839 – 2046 AD) /26. 2. / kino inak

Sinofuturism (1839 – 2046 AD), réžia Lawrence Lek, GB, 60 min., anglicky

Nemecký umelec Lek prináša kritickú video esej na pomedzí žánru sci- , dokumentárnej melodrámy, scoiálneho realizmu a v neposlednom rade čínskej kozmológie. Vo lme Sinofuturizmus Lek prijíma se- dem základných západných stereotypov o Číne a považuje ich za formu umelej inteligencie.

Mokrá svadba + Heidegger in Auschwitz /28. 2. / kino inak

Mokrá svatba, réžia Jakub Halousek, Jan Daňhel, CZ, 24 min., česky Heidegger in Auschwitz, réžia Martin Ježek, CZ, 50 min., nemecky s českými titulkami

Vrámci večera experimentálneho lmu a lozo e prinášame dva lmy, ktoré narábajú s naráciou veľmi ne-Hollywoodskym spôsobom. Mokrá svadba ponúka deformácie obrazu, stráca konkrétnosť a priznáva zvuky lmového pásu miešajúce sa so záznamami hlasov. Príbeh sa vrství, no jeho rekonštrukcia sa vzďa- ľuje. V štrukturálnom lme Heidegger in Auschwitz sa prepletá návšteva nemeckého lozofa v Osvienči- me 40 rokov po jeho smrti, či bezcieľne potulky jeho niekdajšej partnerky Hannah Arend v okolí jeho cha- ty a časti spisu Bytie a čas.